Recentelijk is er iets gebeurd waardoor wij als vrijwilligersorganisatie de noodzaak voelen om te helpen!

Florian is welbekend in deze groep als jongste en meest gedreven Proper Strand Loper.  Al sinds 2021 ging hij enthousiast mee op tocht met zijn oma Denise en hebben ze samen ettelijke zakken strandafval verwijderd tijdens talloze opruimacties. Hij heeft de natuur en onze gemeenschap op jonge leeftijd al een grote dienst bewezen, maar nu heeft hij onze hulp nodig…

Een maand terug werd Florian heel ziek en na heel wat testen kregen hij en familie een verschrikkelijke diagnose te horen: acute leukemie…

De familie gaat nu door een hele zware periode met een jongen van 6 jaar, die niet in staat is om hetgeen hem overkomt te plaatsen.  Dit noodlot eist ook mentaal z’n rol en de zware behandeling verloopt moeizaam.

Een noodlot dat daarbovenop al eerder was toegeslagen bij de mama van Florian.  Bij haar hadden ze niet lang voordien de longziekte Sarcoïdose 3de graad vastgesteld en heeft ze haar behandeling moeten uitstellen om Florian bij te staan tijdens een eerste zware chemotherapie.

Het laatste waar deze familie zich zou mee moeten bezighouden is de financiering van de behandeling. Gelukkig wordt een stuk van de ziekenhuisfacturen terugbetaald, maar lang niet alles. Daarom zouden we graag een oproep doen om deze familie financieel te steunen.

We hopen dat dit bericht zoveel mogelijk wordt gedeeld en hetgeen kan bereiken zoals het ook met afvalruimen het geval is: als iedereen een kleine bijdrage doet, kan dit een groot resultaat opleveren!

Zijn alle strandacties die Florian heeft gedaan voor jou een euro waard?  Als al onze leden slechts een euro zouden geven zitten we samen al een mooie som.

https://steunactie.be/actie/steunactie-voor-strandheld-florian