Burgerwetenschappelijk project VOSS

Deze overeenkomst kadert binnen het federaal actieplan marien zwerfvuil.  Het plan wil zwerfvuil op zee voorkomen en afval dat zich reeds in het mariene milieu bevindt, verwijderen.  Eén van de acties is het stimuleren van burgerwetenschap via het monitoren van afval op stranden.  Door samenwerking met actieve burgers en organisaties, kan de Noordzee properder worden.  Wie is immers beter in staat om dergelijke steekproeven te nemen en afval te verzamelen dan onze vrijwilligers die soms al jaren ervaring hebben met de problematiek op onze stranden.

Iedereen kan hieraan meehelpen!

We zoeken vrijwilligers om in de 10 strandgemeentes, en dat 4x per jaar, een vastgestelde zone van 100m zeer secuur te ruimen, en minutieus te registreren wat er geruimd werd.

Het betreft vrijwilligerswerk: materiaal en aanmoediging krijg je, eventuele onkosten worden vergoed.Heb je interesse, geef me dan een seintje: alex@properstrandlopers.be
Alex: 0478/485030