Doneer

Heb je moeite om tijdens een wandeling op het strand of in het bos al dat zwerfvuil zomaar te passeren en het te laten liggen.  We kennen dat gevoel.
Het kost weinig moeite om ook zelf aan de slag te gaan.  Maar je kan ons ook financieel steunen.  Uw centen worden ten volle in de strijd tegen de plastic soep gegooid.

Wij communiceren open en eerlijk wat er met uw donatie kan worden gedaan en welke resultaten het opbracht.

Misschien bent u lid van een serviceclub, vereniging of organisator van een evenement.  We maken graag tijd om ons te komen voorstellen tijdens een vergadering, samenkomst of tijdens een event.

Neem contact op via het contactformulier zowel kleine als grote donaties zijn voor ons erg belangrijk.

Schenkers die ons project willen steunen kunnen dit door een gift over te maken op rekening nummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting mits vermelding van volgende gestructureerde mededeling ***128/3181/00010***

De belastingvermindering voor giften met fiscaal voordeel bedraagt voor 2021 45%. Let wel, u krijgt enkel een belastingvermindering indien de gift minimaal € 40 bedraagt per erkende instelling. Alle schenkers ontvangen een fiscaal attest in de loop van de maand februari in het jaar volgend op het jaar dat zij hun gift hebben gestort.
Ondersteun ons snel en verzilver je fiscale voordeel.

Schuiven naar boven