Partners


Proper Strand Lopers is in 2016 gestart als burgerinitiatief, uit noodzaak om de problematiek van strandafval aan te pakken en de natuurlijke kwetsbare omgeving te herstellen.  Al snel zijn we uitgegroeid tot een volwaardige community based organisatie, die een leger van zwerfvuilruimende vrijwilligers inspireert om te helpen.  Al ruimend sensibiliseren we, zetten we projecten op ter preventie van afval en verzamelen wetenschappelijk relevante data over marine afval over de gehele Belgische kust.

We proberen een mentaliteitswijziging teweeg te brengen door mensen de problematiek zelf te laten ervaren

Het concept is simpel: via het plaatsen van de foto’s van individuele of gezamenlijke opruimacties in onze facebookgroep worden andere mensen aangespoord om hetzelfde te doen. 

Wij maximaliseren ieders bijdrage!  Alle activiteiten die in onze groep worden geregistreerd maken deel uit van onze rapporten.  Onze organisatie telt meer dan 7.500 facebookleden waarvan veel actieve vrijwilligers, dagelijks gemiddeld 6 keer, afval van de Belgische stranden halen: https://www.facebook.com/groups/properstrandlopers