Officiële samenwerking met Federale Overheidsdienst Leefmilieu

De samenwerking met de FOD Leefmilieu is een feit. Maandag 21 november werd het contract getekend in aanwezigheid van Minister van Noordzee Vincent Vanquickenborne, de voorzitter van het directiecomité Dirk Ramaekers, directeur-generaal van DG Leefmilieu Pierre Kerkhofs en het voltallige team.

De overeenkomst kadert binnen het federaal actieplan marien zwerfvuil. Het plan wil zwerfvuil op zee voorkomen en afval dat zich reeds in het mariene milieu bevindt, verwijderen. Eén van de acties is het stimuleren van burgerwetenschap via het monitoren van afval op stranden. Door samenwerking met actieve burgers en organisaties, kan de Noordzee properder worden. Wie is immers beter in staat om dergelijke steekproeven te nemen en afval te verzamelen dan onze vrijwilligers die soms al jaren ervaring hebben met de problematiek op onze stranden.

Tim Corbisier: “Dit is een belangrijke samenwerking voor onze jonge organisatie. We beschikken sinds onze oprichting in 2016 over unieke informatie betreffende marien zwerfvuil aan onze kust. Door middel van het methodisch registreren van aangespoeld afval zullen deze gegevens enkel maar nauwkeuriger worden. Dit project voldoet aan de behoefte van burgers die een gezonde en zinvolle tijdsbesteding zoeken. Dat ze hiermee de bevolking sensibiliseren over de zwerfvuilproblematiek en kunnen bijdragen aan de wetenschap is nog eens mooi meegenomen.”

Tijdens ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst werd ons kunstwerk Wasted Poseidon voorgesteld dat werd overgebracht naar het gebouw van de FOD Leefmilieu in Brussel om te overwinteren.

Er is geen betere plaats denkbaar voor dit kunstwerk dan het gebouw waar de beleidsvoering wordt gecoördineerd rond preventie van marien afval in de Noordzee.

Meer info: https://www.health.belgium.be/nl/news/burgers-helpen-mee-gegevens-verzamelen-over-zwerfvuil-op-het-strand