Na eerder het charter voor afval van strandfestivals, is het bouwcharter eindelijk gerealiseerd en Proper Strand Lopers is trots om aan de basis te staan ervan!

Het bevat richtlijnen voor bouwwerven en zou als resultaat moeten hebben dat er veel minder vervuiling in onze omgeving terechtkomt van de bouw.

Hiermee zullen de bevoegde diensten, zoals Vergunningen en Openbaar Domein, ook minder belast worden. Bij deze hopen we dat dit charter ook de handhaving van dergelijke vervuiling zal stimuleren, zodat we de kosten en gevolgen ervan op de verantwoordelijke kunnen verhalen, en niet via het belastinggeld van de burger.

Dit charter is voor zover we weten uniek aan onze kust, en zou als blauwdruk kunnen dienen voor alle bouwprojecten in België die grenzen aan zee, havens en binnenwateren.

Er is dus een lange weg afgelegd (4 jaar!) om dit charter te realiseren, een beetje in analogie met het traject van het afval dat we bloot hebben gelegd van de vloedlijn tot aan de bron aan de bouwwerken aan Oosteroever in 2020.

Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij als organisatie dagelijks op onze stranden geconfronteerd worden met afval die een lange reis aflegt. Als alle vervuiling uiteindelijk in zee uitmondt, kunnen we aantonen dat de zee grenst aan ieders stoep.

Teken met je bouwfirma het charter hier: 
https://www.oostende.be/stad-oostende-pakt-uit-met-charter-bouwafval

MEDIA:

https://www.hln.be/oostende/stad-oostende-en-lokale-bouwbedrijven-gaan-met-charter-bouwafval-zwerfvuil-in-regio-oostende-tegen~ad24d5a5