Materiaal  

Er zijn 3 manieren om opruimmateriaal te bekomen:  

1) Bestellen bij Mooimakers via hun website (geen witte zwerfvuilzakken te verkrijgen)

2) Bij de gemeentelijke diensten.  Maar, soms worden er geen witte zwerfvuilzakken meegegeven wegens misbruik…  

3) Bij ons als we een opruimactie organiseren of evenement plannen (zie opruimacties)  

We zijn momenteel aan het bekijken met de gemeentes hoe we materiaal makkelijker kunnen verdelen.

Ruimen en registreren  

Je kunt je steeds aansluiten bij onze opruimacties of individueel op pad gaan om de omgeving te ruimen.

Het is zeer belangrijk om steeds een foto van je afvalbuit te nemen en te plaatsen in onze facebookgroep of door te mailen (met locatie van ruimactie erbij).  Wij tellen namelijk alle gegevens die binnenkomen en zonder foto is er geen bewijs.   

Het niet registreren van je opruimactie en afvalbuit is symptoombestrijding en kan contraproductief zijn om de problematiek bij de wortels aan te pakken!

Afval plaatsen  

De witte zwerfvuilzakken kun je steeds naast een bestaande afvalbak plaatsen, mits goed dichtgeknoopt.  Best hiervan de gemeentelijke diensten op de hoogte brengen want de meeuwen kunnen deze zakken openpikken.  In Oostende is er hiervoor bvb. de signaalkaart.    

Beter is om je afvalbuit in strandafvalbakken te plaatsen, al staan ze momenteel niet overal aan de kust.  

Je afval moet niet gesorteerd worden, al zijn er een aantal zaken die we met onze groep bijhouden zoals soldaatjes, bolletjes

COVID-19

Er zijn een aantal voorwaarden en persoonlijke preventiemaatregelen die we adviseren gezien de overdracht van het virus ook kan gebeuren door besmette oppervlakten:
· Raap niets op met onbeschermde handen. Gebruik een grijper en/of draag steeds handschoenen.
· Hou altijd onderling voldoende afstand en van andere mensen (1,5 meter).
· Probeer je handschoenen zoveel mogelijk aan te houden.
· Raak je gezicht niet aan.
· Was je handen regelmatig en grondig (gedurende 40 à 60 seconden).
· Neem alcoholgel mee (aangezien er niet overal voorzieningen zijn om je handen te wassen).
· Snuit je neus in papieren zakdoekjes en gooi die daarna meteen weg (in de vuilnisbak, uiteraard).
· Indien je geen papieren zakdoekjes bij de hand hebt: hoest of nies in je elleboog.
· Vermijd contact met kwetsbare groepen als ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.
· Voel je je ziek? Blijf thuis!